89

ΚΕΛΑΔΗΜΑΤΑ

I

Λουλούδια, ποὺ μὲ κρούσταλλο νερὸ δροσολογᾶτε
μέσα σ’ αὐτὸ τ’ ὁλόχρυσο ποτήρι τὰ κλωνιά σας,
τὶς πίκρες μου κοιμίζετε, τὸν πόνο μου μεθᾶτε,
μὲ τὴ ζωγραφιστὴ θωριὰ καὶ μὲ τὴν εὐωδιά σας,
καὶ μιὰ ζωὴ λαχταριστὴ ξοδεύετε γιὰ μένα,
ποὺ θὰ σᾶς ρίξω τὸ πρωῒ χλωμὰ καὶ μαραμένα!
Πῶς μοιάζετε κἄποιες χρυσὲς καρδιὲς στὸν κόσμο, ποὖνε
πλασμένες ιὅλο ν’ ἀγαποῦν, γεμᾶτες καλωσύνη,
καὶ μ’ ἀσυλλόγιστη χαρὰ δεξιά, ζερβιὰ σκορποῦνε
τὸ μύρο τους, ὡς τὴ στερνὴ σταλιὰ ποὺ θὰ τὶς μείνη,
γιὰ ν’ ἀναστήσουνε πολλούς, ποὺ σὰν τὶς ἀπαντήσουν
καμένες αὔριο τὶς φτωχὲς θὰ τὶς ποδοπατήσουν.

II

Ξέρεις ποὺ σήμερα γιορτὴ μεγάλη ξημερόνει;
Ὁ χρόνος τῆς ἀγάπης μας ὁ πρῶτος τελειώνει
κι ὁ δεύτερος γλυκοξυπνᾷ σ’ ἀνατολὴ χρυσή.
Γι αὐτὸ ν’ ἀλλάξουμε πολλὰ καὶ πλούσια πρεπει δῶρα!
Μὰ τὶ νὰ γένη ποὺ σ’ αὐτὴ βρεθήκαμε τὴν ὥρα,
Φτωχὸς κ’ ἐγώ, φτωχὴ κ’ ἐσύ;
Πολὺ δὲν εἶναι τὸ κακό, χειρότερ’ ἄς μὴ δοῦμε!
Γύρε σιμά μου τὰ παλιὰ μαζὺ νὰ θυμηθοῦμε,
καὶ μ’ ὅληνα τὴ φτώχια μας, ἀγάπη μου χρυσή,
πάλι γιὰ δῶρο γιορτερὸ ν’ ἀλλάξουμ’ ἔχει κάτι,
ποὖναι ἀπ’ τὰ πλούτη πιὸ γλυκὸ στὴ νιότη τὴ δροσάτη:
φιλιὰ κ’ ἐγώ, φιλιὰ κ’ ἐσύ!-
90

III

Γιὰ ἰδὲ τὶ ρόδα ποὺ ἄνοιξε
τὸ πρωτοβρόχι γύρω!
Μὲς στὸ χλωμὸ φθινόπωρο
τῆς ἄνοιξης τὸ μῦρο
ἀκομα τριγυρνᾶ.
Παντοῦ σὰν ἕνα ξύπνημα.
Καὶ στὴν ψυχή μου ἀκόμα
κάτι ξυπνᾶ καὶ χαίρεται.
Τραγούδια λέει τὸ στόμα!
Ἄχ! τὶ μοῦ προμηνᾷ;
Σήμερα θέλω νὰ σοῦ πῶ
ὅ,τι μοῦ καίει τὰ στήθη,
καὶ τῆς ζωῆς μου τἄχαρο
ν’ ἀρχίσω παραμύθι
στὰ γόνατά σου ἀπάνω.
Πῶς μοῦ λυγίζει τὸ κορμί!
Ξανθή μου, δός τὸ χέρι . . .
λὲς καὶ μοῦ σβύνεται ἡ καρδιά.
Ἄχ! μὲ τὸ καλοκαῖρι
Θαρρῶ πὼς θὰ πεθάνω!

About this text

Title: Keladimata.Ho logos
Author: Πράσινος, Λύσανδρος (1888-1936)
Edition: Taylor edition
Series: Taylor Editions: Treasure
Editor: Edited by Tianyi Liu.

About this edition

This is a facsimile and transcription of Keladimata. It is held by the Taylor Institution Library (shelf mark PA1251.L8 (1918-1922)).

The transcription was encoded in TEI P5 XML by Tianyi Liu.

Availability

Publication: Taylor Institution Library, one of the Bodleian Libraries of the University of Oxford, 2024. XML files are available for download under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License . Images are available for download under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License .

ORA download

Source edition

Πράσινος, Λύσανδρος (1888-1936) Keladimata.Ho logos Polē : [typ. Hestia], 1919  

Editorial principles

Created by encoding transcription from printed text.

I would like to provide a diplomatic transcription of the poem and thus I remained the diacritical marks used in this poem, though these marks were abandoned nowadays with the development of the Modern Greek language.